Liturgie Nieuwjaarsdag Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari, in de Biesboschkerk met ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort.

Psalm 92: 1, 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Psalm 92: 3

Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging

Psalm 31: 1, 2

Wetslezing

Psalm 31: 6

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderverhaal

Schriftlezing Lukas 2: 22-35

Gezang 68

Schriftlezing Lukas 2: 36-40

Elb lied 177: 1, 2

Preek

Gezang 396: 1, 4, 5, 6

Dienst der gebeden

Gezang 429

Zegen