Liturgie 1 aug Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 1 augustus in de Dorpskerk met ds. H.J. van Kapel uit Waspik.

Psalm 33: 7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven 

Stil gebed 

Votum en groet 

Gezang 301: 1, 2, 5 Wij moeten Gode zingen 

Gebed 

Schriftlezing Johannes 4: 43-54 

Psalm 119: 28, 34 Uw hand, Heer, heeft mijn leven toebereid 

Preek: Koninklijk geloof 

Gezang 434: 2, 3, 4 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven 

Geloofsbelijdenis 

Psalm 72: 6 Bloeie zijn naam in alle streken 

Avondgebed 

Elb lied 175: 1, 2 Stilte over alle landen 

Zegen