Liturgie 1 aug Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 1 augustus in de Biesboschkerk met dr. K.W. de Jong uit Woerden.

Psalm 103: 1 en 2
Stil gebed, onze hulp en groet
Psalm 103: 9
Wet
Elb lied 174
Gebed
Genesis 23
Hebreeën 11: 8-12
Elb lied 246
Preek, met thema ‘Vaste grond’
Psalm 73: 9 en 10
Gebeden
Collecteaankondiging
Gezang 480: 1, 4 en 5