Dorpskerk liturgie Oudjaarsdag 19.30u

Op oudejaarsdag komt de tekst voor de preek uit Johannes 1; bij vers 29 staan we stil de 31ste: “Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!”

In deze eredienst gaat voor de eigen wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  27 : 3
PSALM  27 : 4 en 5
GEBED DES HEEREN : 9
PSALM 102 : 6 (na herdenking overledenen)
PSALM  90 : 4 en 6
PSALM  85 : 1a en 4b
AVONDZANG : 1 en 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 22 : 7 – 13
N.T.:  Johannes 1 : 29 – 34
Tekst: Johannes 1 : 29

AANVANGSTEKST: Openbaring 5 : 6a
“En ik zag, en zie, midden voor de troon, een Lam, staande als geslacht.”