Dorpskerk liturgie 26 juli 18.00u

D.V. zondag 26 juli is in de avonddienst de schriftlezing uit: 2 Kronieken 30: 1-12
Voorganger in deze dienst is onze oud-predikant: dominee L.W. den Boer uit Sliedrecht.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd wiens achternaam valt binnen de letters: A t/m M.
Graag vooraf aanmelden als u/jullie de dienst wil(len) bezoeken via deze link.
De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 122: 1

Psalm 106: 1 en 4

Psalm 106: 24

Psalm   79: 4 en 7

Psalm 132: 5 en 6

Psalm 134: 1, 2 en 3

Schriftlezing: 2 Kronieken 30: 1-12