Liturgie 2e Kerstdag Dorpskerk 15.30u

Op tweede Kerstdag keren we in de middagdienst terug naar het Johannesevangelie en luisteren we naar hoofdstuk 1 vers 14: “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.”

In deze eredienst gaat voor de eigen wijk-predikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
LOFZANG VAN ZACHARIAS : 1
LOFZANG VAN ZACHARIAS : 2 en 5
PSALM    5 : 12
PSALM  103 : 8 en 9
PSALM  119 : 45    
PSALM   21 : 5

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 33 : 18 – 23
N.T.:  Johannes 1 : 1 – 18
Tekst: Johannes 1 : 14a  (tot “… aanschouwd”) 

AANVANGSTEKST: Galaten 4 : 4
“Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet.”