Dorpskerk liturgie 14 mei 18u

D.V. zondag 14 mei is in de avonddienst de tekst uit 1 Johannes 2.
In deze eredienst is de bevestiging van broeder H. Schouten in het ambt van pastoraal ouderling.
Ds. B. Jongeneel uit Lunteren hoopt in deze dienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

zingen:  Psalm 134: 1, 2 

Votum en groet 

zingen:  Psalm 10: 9           

Lezing: 1e deel form. Bev. Ambtsdragers 

Geloofsbelijdenis 

zingen:  Psalm 60: 7 

Gebed 

Schriftlezing:  1 Johannes 2: 18-29 

collecte 

zingen:  Psalm 108: 1 en 2   

preek 

zingen:  Psalm 100: 2 en 4 

Lezing: 2e deel form. Bev. Ambtsdragers 

Nieuwe broeder gaat staan 

Bevestiging ambtsdrager 

Zegenformule uit formulier 

Toezingen:  Psalm  84: 4 (kerkenraad) en 6 

Nieuwe broeder gaat zitten 

Gebed (formulier!) en dankgebed en voorbede  

zingen:  Psalm 86: 6    

zegen