Dorpskerk liturgie Hemelvaartsdag 09.30u

D.V. Hemelvaartsdag, 13 mei, luisteren we uit het derde evangelie naar Lukas’ verkondiging van Christus’ hemelvaart: 24 : 50-51.

Hij (Jezus) leidde hen (de elf apostelen) naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen.
En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   47 : 1
PSALM   47 : 3
PSALM  110 : 1
PSALM   24 : 4 en 5
PSALM   72 : 10
PSALM   68 : 9

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Numeri 6 : 22 – 27
N.T.:  Lukas 24 : 46 – 53
Tekst: Lukas 24 : 50 – 51

AANVANGSTEKST: Efeze 4 : 10a
“Hij Die is neergedaald, is Dezelfde Die opgevaren is ver boven al de hemelen.”