Dorpskerk Liturgie 9 juni 18u

D.V. zondag 9 juni is in de avonddienst is eveneens de tekst ivoor de verkondiging uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheüs.
In deze eredienst is de nabetrachting en dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal.
Onze oud-predikant, ds. H.J. Lam uit Moordrecht hoopt in deze dienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  138 : 1 en 2 [voorzang]
PSALM  138 : 3 en 4
PSALM    34 : 7
PSALM    51 : 4 en 5
PSALM    19 : 5 en 6
PSALM  108 : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Leviticus 14 : 48 – 53
N.T.:  2 Timotheüs 2 : 19 – 26
Tekst: 2 Timotheüs 2 : 20 – 22

AANVANGSTEKST: 1 Johannes 1 : 7b
“Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde.”

mhg.,
Ds. Lam