Dorpskerk liturgie 9 juli 18u

D.V. zondag 9 juli is in de avonddienst de tekst voor de prediking uit het laatste Bijbelboek: ‘De Openbaring van Johannes’.
Ds. R.W. de Koeijer uit Waddinxveen hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Thema: Zie, Gods Koninkrijk op aarde
1. Twee kanten
2. Twee lessen

Voorzang: Psalm 45: 2

Psalm 96: 1, 2 (na votum en groet)

Psalm 96: 9 (na geloofsbelijdenis)

Psalm 86: 5 (voor de prediking)

Psalm 87: 3, 4 (na de prediking)

Gebed des Heeren: 3, 9 (slotzang)

Schriftlezing: Mattheüs 24:14 en Openbaring 6
Tekst: Openbaring 6:1-8