Dorpskerk liturgie 7 mei 10u

D.V. zondag in de morgendienst is de tekst voor de prediking uit het Evangelie van Markus.
In deze eredienst wordt de Heilige Doop bediend aan vijf kleine kinderen van de gemeente.
Ds. A. Goedvree uit Hoevelaken hoopt in deze dienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Zingen: Psalm 71: 12

Votum en groet

Wie geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden’.

Zingen: Psalm 95: 1 en 4

Wetsvoorlezing

Zingen: Psalm 100: 4

Doopbediening

Zingen: Psalm 105: 5

Zingen: Psalm 134: 3

Persoonlijke toespraak

Gebed

Zingen: Psalm  121: 4

Schriftlezing: Markus 16: 9-20
Tekst: Markus 16: 14-16
Thema: ‘Lessen voor geloofsopvoeding

Kindermoment

Collectes

Zingen: Psalm 78: 2 en 11

Prediking

Zingen: Psalm 73: 11 en 12

Danken en voorbede

Zingen: Psalm 2: 7

Zegen