Dorpskerk Liturgie 7 juli 18u

D.V. zondag is in de avonddienst is de tekstlezing voor de verkondiging uit het tweede Boek der Kronieken, hoofdstuk 33.
In deze eredienst hoopt voor te gaan dominee A. Jonker uit Putten.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 95 : 1 , 4   

Votum en groet

Zingen: Psalm 146 : 1 , 3

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 118 : 14

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing:  2 Kronieken 33 : 1 -20

Zingen: Psalm 138 : 3 , 4

Collecte

Tekstlezing: 2 Kronieken 33 : 12 en 13

Preek

Zingen: Psalm 89 : 14

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Psalm 116 : 2 , 3 , 11

Zegen van de HEERE