Dorpskerk liturgie 7 jan 18u

D.V. zondag 7 januari is in de avonddienst de tekst voor de prediking uit het Evangelie van Matthéüs
Dominee A.J. van den Herik uit Dordrecht hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Voorz.: Psalm 77 vers 1 en 8
Votum en Groet
Zingen: Psalm 25 vers 2 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 25 vers 6
   Schriftlezing: Exodus 4: 18-23 en Matthéüs 2: 19-23
   Tekst: Matthéüs 2: 19-23
Gebed + voorbeden
Zingen: Psalm 49 vers 2 en 4
Preek
Zingen: Psalm 91 vers 1 en 5
Dankgebed
Zingen: Psalm 17 vers 3 en 4
Zegenbede