Dorpskerk liturgie 7 feb 14.30u

D.V. zondag 7 februari is het in de middagdienst weer de beurt voor een catechismuspreek.
Dit keer worden de zondagen behandeld waarin het Heilig Avondmaal aan de orde komt.
Dit zijn: zondag 28 tot en met 30.

Voorganger is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  116 : 7
PSALM  116 : 8
PSALM  111 : 3
PSALM  104 : 8
PSALM  105 : 22
PSALM  89 : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
OT:    1 Koningen 19 : 4 – 8
NT:    1 Corinthe 10 : 16 -17, 11 : 23 – 26
Tekst: Heid.Cat. Zondag 28 t/m 30

AANVANGSTEKST:  Johannes 6 : 55
“Want Mijn vlees is waarlijk spijs en Mijn bloed is waarlijk drank.”