Dorpskerk liturgie 7 apr 10u

D.V. zondagmorgen is de tekst voor de prediking uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Markus, hoofdstuk 16, de verzen 9 t/m 20.
In deze eredienst hoopt voor te gaan proponent Joh. de Vries uit Papendrecht.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang Psalm 132: 5, 10

Stil gebed

Votum

Zingen Psalm 30: 1, 2

Wetslezing

Zingen Psalm 30: 5, 6, 7

Gebed

Schriftlezing Markus 16: 9-20

Zingen Psalm 33: 10, 11

Preek

Zingen Psalm 68: 10

Gebed en voorbede

Zingen Psalm 22: 13, 14, 16

Zegenbede