Dorpskerk liturgie 6 feb 18.00u

D.V. zondagavond 6 februari is er weer een catechismuszondag aan de beurt: Zondag 42, over het achtste gebod. Wat ge- en verbiedt God met Zijn “U zult niet stelen”?

In deze eredienst gaat voor onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM  101 : 1
PSALM  101 : 2 en 6
PSALM   24 : 1
PSALM   37 : 9 en 11
PSALM   62 : 7 en 8
PSALM   73 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Leviticus 25 : 10 – 12, 23 – 24, 35 – 38
N.T.:  Lukas 19 : 1 – 10
Tekst: Heid. Cat. Zondag 42

AANVANGSTEKST: Hebreeën 13 : 5
“Wees tevreden met wat u hebt, want God heeft gezegd: Ik zal u niet verlaten.”