Dorpskerk liturgie 6 dec 10.00u

D.V. zondag 6 december worden in de morgendienst twee kinderen van de gemeente gedoopt. De tekst van de preek is uit Lukas 1:13: “Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren.”

Voorganger in deze doopdienst is dominee H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:


ZINGEN:
GEZANG 3 : 2 (LOFZANG VAN ZACHARIAS)
GEZANG 3 : 3 (LOFZANG VAN ZACHARIAS)
PSALM    9 : 9
PSALM  105 : 5
PSALM  134 : 3
PSALM  119 : 49
PSALM   97 : 2
PSALM   89 : 12

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Maleachi 4 : 5 – 6
N.T.:  Lukas 1 : 5 – 20
Tekst: Lukas 1 : 13m

AANVANGSTEKST: Jesaja 9 : 5a
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder.”