Dorpskerk liturgie 5 nov 10u

D.V. zondag 5 november is in de morgendienst de tekst voor de verkondiging uit het Bijbelboek Genesis.
Onze oud-predikant ds. H.J. Lam uit Moordrecht hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  116 : 1 en 5
PSALM  116 : 9, 10 en 11
PSALM  119 : 24
PSALM   37 : 19 en 20
PSALM   25 : 6 en 7
PSALM   56 : 6

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 22 : 1 – 13
N.T.:  Hebreeën 11 : 17 – 19
Tekst: Genesis 22 : 12

AANVANGSTEKST: Romeinen 8 : 32
“Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?”