Dorpskerk liturgie 5 mrt 18u

D.V. zondagavond komt de tekst voor de prediking uit: 1 Korinthe 1.
Voorganger in de eredienst is dominee H. Roseboom uit Kesteren.

ORDE VAN DIENST:

1.       Afkondigingen

2.       Zingen: Psalm 40: 3, 4

3.       Stil gebed

4.       Votum en groet

5.       Zingen: Psalm 92: 3

6.       Geloofsbelijdenis

7.       Zingen: Gezang 7: 1, 2 (tweede berijming)

8.       Gebed

9.       Schriftlezing: Mattheüs 12: 38-42; 1 Korinthe 1: 17-31

10.     Tekstlezing: 1 Korinthe 1: 22-24

11.     Collecte

12.     Zingen: Psalm 22: 7, 8

13.     Preek

14.     Zingen: Psalm 85: 3

15.     Dankgebed

16.     Zingen: Psalm111: 6

17.     Zegen

Thema: CHRISTUS, DE GEKRUISIGDE

Aandachtspunten:

I. WAT DE MENSEN ZOEKEN

II. WAT WIJ PREDIKEN

III. WAT DAT UITWERKT