Dorpskerk liturgie 5 juli 10.00u

D.V. zondag 5 juli is de voorganger in de morgendienst, wijkpredikant ds. H.J. Lam.

In deze doopdienst worden twee kinderen van de gemeente gedoopt.
De tekst komt uit Handelingen 10: “En Petrus beval dat zij gedoopt zouden worden” (vers 48).

Er zijn in deze doopdienst veel gasten en familieleden van de gezinnen die hun dochtertje laten dopen. Daarom worden er in deze dienst geen andere gemeenteleden toegelaten dan van de beide families.
De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De doopdienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  147 : 1
PSALM  147 : 7
PSALM  105 : 5
PSALM  134 : 3
PSALM  146 : 5 en 8
PSALM    30 : 2
PSALM    89 : 8

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Ezechiël 4 : 10 – 14
N.T.:  Handelingen 10 : 39 – 48
Tekst: Handelingen 10 : 48a

AANVANGSTEKST: Markus 16 : 15
“Ga heen in de hele wereld, predik het evangelie aan alle schepselen.”