Dorpskerk Dankdag liturgie 19.30u

D.V. woensdag 4 november is in de avonddienst (Dankdag voor gewas en arbeid) de tekst voor de prediking uit: Genesis 41: 1. “En het gebeurde dat de farao droomde, en zie, hij stond aan de Nijl.”

Voorganger is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:


ZINGEN:
PSALM….65 : 7
PSALM….65 : 9
PSALM….32 : 6
PSALM  136 : 25 en 26
PSALM  105 : 12
PSALM….33 : 10

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 41 : 1 – 7 en 28 – 32
N.T.:  Openbaring 22 : 1 – 5
Tekst: Genesis 41 : 1a

AANVANGSTEKST: Johannes 6 : 51a
“Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.”