Dorpskerk liturgie 4 juni 10u

D.V. zondagmorgen is de tekst voor de prediking uit Handelingen 2.
In deze eredienst is ook voorbereiding voor de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 11 juni.
Voorganger in deze eredienst is onze past. werker, ds. M.A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 122: 1, 3
Votum en groet
Psalm 84: 1, 2
Wet des HEEREN
Psalm 89: 12
Gebed
Schriftlezing: Psalm 133 en Handelingen 2: 37-47
Dienst der offeranden
Psalm 111: 1, 3
Prediking
Psalm 133: 1
Lezen 1e deel Avondmaalsformulier
Gebed
Psalm 25: 5, 7
Zegen