Dorpskerk liturgie 4 dec 10u

D.V. 2e Adventszondag is in de morgendienst de verkondiging uit: 1 Johannes 5.
In deze eredienst is tevens de viering van het Heilig Avondmaal.
Voorganger is onze past. werker, ds. M. A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 84: 1 (voorzang)
Votum en groet
Psalm 23: 1, 3
Wet des HEEREN
Psalm 119: 88
Gebed
Schriftlezing: 1 Johannes 5: 1-12
Psalm 27: 5, 7
Prediking over 1 Johannes 5: 12
Psalm 63: 2
Lezen formulier Heilig Avondmaal
Zingen tijdens gereed maken van de tafel des Heeren: Psalm 22: 13, 15, 16
Lezen aan de tafel des Heeren uit Jesaja 55
Zingen aan de tafel: verzen uit de Lofzang van Maria
Dankgebed
Psalm 68: 10
Zegen