Dorpskerk liturgie 31 juli 10.00u

D.V. zondagmorgen is in de eredienst de prediking uit: 1 Korinthe 3.
Voorganger is onze oud pastoraal werker, ds. H. Roseboom uit Kesteren.

ORDE VAN DIENST:

1. Afkondigingen.

2. Voorzang: Ps. 96 : 4, 5

3. Stil gebed.

4. Votum en groet.

5. Zingen: Ps. 132 : 5, 9

6. Wet van de Heere.

7. Zingen: Ps. 51 : 9

8. Gebed

9. Schriftlezing: 1 Korinthe 3 : 1 – 17

10. Tekstlezing: 1 Korinthe 3 : 9c (ook de volgende verzen worden erbij betrokken)

11. Zingen: Ps. 102 : 8, 9

12. Preek.

13. Zingen: Ps. 118 : 11

14. Dankgebed en voorbede.

15. Zingen: Ps. 89 : 1

16. Zegen

Tekst en thema: 

GODS BOUWWERK BENT U.

I. DE BOUWER.

II. DE BOUW(WERKZAAMHEDEN).

III. DE BOUWKEURING