Dorpskerk liturgie 31 jan 10.00u

D.V. zondag 31 januari worden in de morgendienst twee kinderen van de gemeente gedoopt.
In deze doopdienst wordt stil gestaan bij de drie bekende gelijkenissen uit Lukas 15, waarin het gaat over verloren en gevonden.

Voorganger in deze doopdienst is dominee H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  116 : 9
PSALM  116 : 11
PSALM.   79 : 7
PSALM  105 : 5
PSALM  134 : 3
PSALM  142 : 2 en 4
PSALM  119 : 88
PSALM  146 : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Zefanja 3 : 14 – 17
N.T.:  Lukas 15 : 1 – 24
Tekst: Lukas 15 : 6slot, 9slot, 24m

AANVANGSTEKST: Lukas 19 : 10
“De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.”