Dorpskerk liturgie 31 dec 19.30u

In de oudejaarsavonddienst is de tekst van de preek 1 Samuel 7 : 12: “Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mizpa en Sen; hij gaf hem de naam Eben-Haëzer en zei: Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen.”

Op deze oudejaarsavond zullen de namen genoemd worden van leden uit onze wijk die in 2020 zijn heengegaan. Juist in de gemeente van Christus is het goed de herinnering aan hen levend te houden.

Voorganger in deze eredienst is de wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  124 : 1
PSALM  124 : 4
PSALM 90 : 1
PSALM….90 : 6 (na herdenking overledenen)
PSALM….99 : 5
PSALM….77 : 7
PSALM 118 : 11

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  1 Samuël 7 : 2 – 13
N.T.:  2 Corinthe 1 : 8 – 11
Tekst: 1 Samuël 7 : 12

AANVANGSTEKST:  Psalm 46 : 2
“God is ons een toevlucht en sterkte; Hij is krachtig bevonden een hulp in benauwdheden.”