Dorpskerk liturgie 30 okt 18u.

D.V. zondagavond 30 oktober is de verkondiging uit Openbaring 2.
Voorganger is deze eredienst is dr. A.J. van den Herik uit Dordrecht.

ORDE VAN DIENST:

Zingen: Psalm 43 vers 1 (voorzang)

Votum en groet

Zingen: Psalm 119 vers 1

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 119 vers 17

Gebed en voorbede

Schriftlezing: Jesaja 62: 1-5 en Openbaring 2: 12-17

Tekst: Openbaring 2: 17

Zingen: Psalm 105 vers 22 en 24

Preek

Zingen: Psalm 86 vers 6

Dankgebed

Zingen: Gebed des H. vers 8 en 9

Zegen