Dorpskerk liturgie 30 mei 10.00u

D.V. zondagmorgen 30 mei is er voorbereiding van het Heilig Avondmaal.
Tekst van de preek is Handelingen 3:6, waar Petrus zegt: “Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!”

Voorganger is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   75 : 1
PSALM   75 : 6
PSALM   25 : 3
PSALM  146 : 3 en 6
PSALM  149 : 3
PSALM   68 : 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 35 : 3 – 6
N.T.:  Handelingen 3 : 1 – 10
Tekst: Handelingen 3 : 6

AANVANGSTEKST: Psalm 5 : 12b
“Laat in U van vreugde opspringen wie Uw Naam liefhebben.”