Dorpskerk liturgie 30 jan 10.00u

D.V. zondagmorgen 30 januari is er in de eredienst de bediening van de Heilige Doop.
Tekst zal zijn het bekende Johannes 10 : 11: “Ik ben de Goede Herder.”

In deze eredienst gaat voor wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM  100 : 1 en 2
PSALM  100 : 3 en 4
PSALM   95 : 4
PSALM  105 : 5
PSALM  134 : 3
PSALM   23 : 1 en 2
PSALM   23 : 3
PSALM   79 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Ezechiël 34 : 9 – 12
N.T.:  Johannes 10 : 1 – 17
Tekst: Johannes 10 : 11

AANVANGSTEKST: Hebreeën 13 : 20
“De God van de vrede heeft de Grote Herder der schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden teruggebracht.”