Dorpskerk liturgie 30 april 18u

D.V. zondag 30 april is in de avonddienst de tekst voor de prediking uit Openbaring 1.
Ds. G.F. Willemsen uit Veenendaal hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 40: 5 (voorzang)

Psalm 2: 1 en 4

Morgenzang: 5

Psalm 21: 1, 4 en 5

Psalm 119: 65 en 84

Psalm 89: 15 en 12

Schriftlezingen:

Maleachi 3: 1-5

Johannes 18: 33-37

Openbaring 1: 4-6

Prediking n.a.v. Openbaring 1: 5a