Dorpskerk liturgie 3 juli 10.00u

D.V. zondagmorgen is in de eredienst de prediking uit: 1 Koningen 17.
Voorganger in de dienst is dominee A.J. Kunz uit Katwijk.

ORDE VAN DIENST:

 1. Voorzang: psalm 84 : 5
 2. Votum en groet
 3. Zingen: psalm 145 : 1
 4. Wetslezing
 5. Zingen: psalm 106 : 4
 6. Genadeverkondiging
 7. Zingen: psalm 106 : 24
 8. Gebed om de opening van het Woord
 9. Schriftlezing I: 1 Koningen 17 : 1-7
 10. Schriftlezing II: Johannes 6 : 47-51
 11. Zingen: psalm 37 : 9 en 10
 12. Tekstlezing: 1 Koningen 17 : 4
 13. Verkondiging
 14. Zingen: psalm 146 : 5
 15. Dankgebed
 16. Zingen: psalm 63 : 2 en 4
 17. Zegen