Dorpskerk liturgie 3 dec 10u

D.V. zondag 3 december is in de morgendienst de tekst voor de verkondiging uit het Evangelie van Lukas.
De eredienst zal in het teken staan van voorbereiding bediening Heilig Avondmaal op zondag 10 december.
Oud-pastoraal werker ds. H. Roseboom uit Kesteren hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

 1. Bekendmakingen
 2. Voorzang: Lofzang van Maria: 1, 7
 3. Stil gebed
 4. Votum en groet
 5. Zingen: Lofzang van Zacharias: 1
 6. Wet van de Heere
 7. Zingen: Psalm 89: 13
 8. Gebed
 9. Schriftlezing: Lukas 1: 57-79
 10. Tekstlezing: Lukas 1: 68
 11. Collecte
 12. Zingen: Psalm 130: 2, 3, 4
 13. Preek
 14. Zingen: Psalm 111: 5
 15. Lezen van het eerste gedeelte van het formulier
 16. Dankgebed en voorbede
 17. Zingen: Psalm 98: 2
 18. Zegen