Dorpskerk liturgie 3 apr 18.00u

D.V. zondagavond, de zesde lijdenszondag, is de prediking uit: Matthéüs 26: 62 – 65.
Voorganger in de eredienst is ds. A.A.W. Boon uit Veenendaal.

ORDE VAN DIENST

Psalm 116: 1 en 5

Votum en groet

Psalm 40: 3 en 4

Geloofsbelijdenis: Heidelberger Catechismus, Zondag 23

Psalm 32: 1 en 3

Gebed

Schriftlezing:
– O.T.: Leviticus 21: 5 – 12
– N.T.: Matthéüs 26: 57 – 68

Psalm 130: 2 en 3

Preek

Tekst: Matthéüs 26: 62 – 65

Thema: “De hogepriester naar de orde van Aäron tegenover de Hogepriester naar de orde van Melchizedek en de aard van Gods gerechtigheid!”

Psalm 110: 4 en 6

Dankgebed en voorbede

Psalm 89: 7 en 8

Zegen