Dorpskerk liturgie 29 nov 18.00u

D.V. zondagavond is Zondag 25 uit de Heidelbergse Catechismus aan de orde, waarin ons de waarde en de betekenis van de sacramenten worden uitgelegd.

Voorganger is onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  111 : 3
PSALM  111 : 5
PSALM  75 : 1
PSALM  86 : 8 en 9
PSALM.   56 : 5
PSALM  105 : 24

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 9 : 11 – 16
N.T.:  1 Corinthe 1 : 17 – 24
Tekst: Heid.Cat. Zondag 25

AANVANGSTEKST: Lukas 22 : 19slot
“Doe dat tot Mijn gedachtenis.”