Dorpskerk liturgie 29 mei 18.00u

D.V. zondagavond 29 mei komt aan de orde het laatste onderdeel van de Heidelbergse Catechismus: over het gebed.
Deze avond hopen we stil te staan bij een tweetal catechismuszondagen, namelijk 46 en 47, over “Onze Vader” en “Uw Naam worde geheiligd”.
In de eredienst worden twee ambtsdragers (ouderling en diaken) bevestigd.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   33 : 1
PSALM   33 : 10 en 11
PSALM    5 : 12
PSALM  123 : 1 en 2
GEBED DES HEEREN : 1 en 2
PSALM  119 : 22; 25 (gew.)
PSALM  135 : 1 en 11

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 145 : 14 – 21
N.T.:  Galaten 4 : 1 – 7
Tekst: Heid.Cat. Zondag 46

AANVANGSTEKST: Hebreeën 10 : 19
“Wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus.”