Dorpskerk liturgie 29 aug 10.00u

D.V. zondagmorgen 29 augustus vervolgen we de prediking uit de Galatenbrief; tekst is hoofdstuk 3: 1: “O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?”

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  106 : 1
PSALM  106 : 6 en 26
PSALM  100 : 2
PSALM   95 : 4 en 6
PSALM  119 : 17 en 65
PSALM   35 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  1 Koningen 18 : 21 – 24
N.T.:  Galaten 3 : 1 – 12
Tekst: Galaten 3 : 1

AANVANGSTEKST:
1 Corinthe 1 : 23a en 24b
“Wij prediken Christus, de Gekruisigde, de kracht van God en de wijsheid van God.”