Dorpskerk liturgie 28 aug 10u

Op zondag 28 augustus is de tekst van de prediking uit Psalm 84 : 4: “Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, Heere van de legermachten, mijn Koning en mijn God.”
Voorganger is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  84 : 1 en 3
PSALM  84 : 4 en 5
PSALM  51 : 4
PSALM  43 : 3, 4 en 5
PSALM  31 : 16 en 17
PSALM  84 : 2 en 6

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 84 : 1 – 13
N.T.:  Mattheüs 10 : 29 – 33
Tekst: Psalm 84 : 4 

AANVANGSTEKST: Psalm 91 : 1
“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.”