Dorpskerk liturgie 27 sep 10.00u

D.V. zondagmorgen 27 september staan we in de prediking stil bij tekst Richteren 13:23, waar Manoach van zijn vrouw te horen krijgt: “Als het de Heere behaagd had ons te doden, had Hij het offer van onze hand niet aangenomen.”
Voorganger is onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd van wie de achternaam valt binnen de letters: K t/m R.
Graag vooraf aanmelden als u/jullie de dienst wil(len) bezoeken via deze link.
In de dienst wordt gezongen wordt met het verzoek om ingetogen (gedempt) te zingen.

Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   97 : 2
PSALM   97 : 7
PSALM   19 : 4
PSALM   85 : 1 en 3
PSALM 119 : 85
PSALM   66 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Richteren 13 : 8 – 24
N.T.:  Handelingen 9 : 3 – 5
Tekst: Richteren 13 : 23a

AANVANGSTEKST: Openbaring 1 : 17
“Toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei: Vrees niet.”