Dorpskerk liturgie 27 mrt 10.00u

D.V. zondagmorgen, de vijfde lijdenszondag, is de tekst van de preek Johannes 18 : 30: “Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Als Deze geen misdadiger was, zouden wij Hem niet aan u overgeleverd hebben.”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM   31 : 1 en 3
PSALM   31 : 4, 5 en 8
PSALM   38 : 4
PSALM   88 : 1, 4 en 10
PSALM  124 : 3 en 4
PSALM   35 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Zacharia 11 : 4 – 6
N.T.:  Johannes 18 : 28 – 36
Tekst: Johannes 18 : 30

AANVANGSTEKST: Galaten 2 : 20slot
“Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”