Dorpskerk Liturgie 26 mei 18u

D.V. zondag is in de avonddienst de tekst voor de prediking uit de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 8 vers 6.
In deze eredienst hoopt voor te gaan dominee C.H. Bijl uit Papendrecht.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 119: 87, 88 

Psalm   25: 5, 7

Psalm   25: 2

Psalm   33: 2, 3

Psalm   81: 11, 12

Psalm   89: 1, 12 

Schriftlezing (1): Jeremia 31: 31 – 34
Schriftlezing (2): Hebreeën 8
Tekst: Hebreeën 8: 6