Dorpskerk liturgie 25 feb 10u

D.V. zondagmorgen 25 februari is de tekst voor de prediking uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes.
In de eredienst hoopt voor te gaan dominee A. Jonker uit Putten.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm  84 : 1 , 2

Votum en groet

Zingen: Psalm 27 : 1a , 2b

Wet van de Heere en Samenvatting

Zingen: Psalm 32 : 3

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing:   Daniël 7 : 13 – 14
                        Johannes 3 : 14 – 16
                        Johannes 12 : 20 – 36
Collecte

Zingen: Psalm 36 : 2 , 3

Tekstlezing: Johannes 12 : 35 en 36

Preek

Zingen: Psalm 43 : 3 , 4

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Psalm 89 : 7

Zegen van de HEERE