Dorpskerk liturgie 25 apr 10.00u

D.V. zondag 25 april, staat de morgendienst in het teken van de bediening van de Heilige Doop. De tekst is genomen uit Openbaring 13:10: “Hier is de volharding en het geloof van de heiligen.”

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN
PSALM  113 : 3
PSALM  113 : 4
PSALM  105 : 5
PSALM  134 : 3
PSALM   22 : 11
PSALM   63 : 7 en 6b
PSALM   89 : 8

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Daniël 3 : 10 – 12
N.T.:  Openbaring 13 : 1 – 18
Tekst: Openbaring 13 : 10slot

AANVANGSTEKST: Lukas 10 : 20b
“Verblijd u dat uw namen staan opgeschreven in de hemel.”