Dorpskerk liturgie 24 juli 18.00u

D.V. zondagavond is in de eredienst de prediking uit: Genesis 25 en 27.
Voorganger is onze oud predikant, ds. W. Arkeraats uit Hardinxveld-Giessendam.

ORDE VAN DIENST:

Psalm     17 :  3  (voorzang)

Gebed des Heeren vs 7 en 8

Psalm       25  :  3

Psalm     139  :  1 en 14

Psalm     119  :  67

Psalm     146  :  3 en 8

Schriftlezing

Genesis 25 : 27 – 34

Genesis 27 : 8 – 29

Tekst voor de prediking

Idem

➢ De dwaalweg van de vader

➢ De kronkelweg van de moeder en de zoon

➢ De heilsweg van de Heere