Dorpskerk liturgie 24 jan 14.30u

D.V. zondag 24 januari in de middagdienst is het weer de beurt voor een catechismuspreek.
Dit keer in aan de orde Zondag 26 en zo mogelijk ook Zondag 27.

Voorganger is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  87 : 3
PSALM  87 : 4
PSALM  103 : 2
PSALM.   51 : 4a en 5b
PSALM  134 : 3
PSALM  105 : 6

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 17 : 9 – 14, 23 – 27
N.T.:  Handelingen 22 : 12 – 16
Tekst: Heid. Cat. Zondag 26 en 27

AANVANGSTEKST: Jesaja 43 : 1b
“Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.”