Dorpskerk liturgie 23 juli 18u

D.V. zondag 23 juli is in de avonddienst de tekst voor de prediking uit ‘Het Boek der Psalmen’.
Dominee J. Brouwer uit Veen hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

welkom en mededelingen

voorzang : Gebed des Heeren : 3 en 9

stil gebed

votum en groet

zingen : Psalm 146 : 1 en 3

geloofsbelijdenis

zingen : Psalm 147 : 2

gebed

Schriftlezing : Psalm 148

collecten

zingen : Psalm 148 : 1 en 4

prediking

thema: De HEERE God prijzen – waarom? En hoe?

zingen : Psalm 149 : 1 en 5

dankgebed en voorbeden

zingen : Psalm 150 : 1, 2 en 3

zegen