Dorpskerk liturgie 23 april 10u

D.V. zondag 23 april is in de morgendienst de tekst voor de prediking uit het evangelie van Johannes.
Proponent M. Slingerland uit Gouda hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang            : Psalm 95: 1

Votum                                

Zingen                 : Psalm 95: 4

Wet                                      

Zingen                 : Psalm 119: 83

Gebed

Schriftlezing       : Johannes 20: 24-31 en 1 Petrus 1: 3-12 (tekst Joh. 20:31)

Zingen                 : Psalm 47: 1

Preek                   : “Niet zien maar toch geloven”

Zingen                 : Psalm 56: 5, 6

Dankgebed

Zingen                 : Psalm 27: 1, 7

Zegenbede