Dorpskerk liturgie 22 nov 10.00u

D.V. zondag 22 november zijn in de morgendienst de schriftlezingen uit: Richteren 16 en Lukas 23.

In deze dienst luisteren we naar het slot van de Simson-geschiedenis: “Heere, Heere! Denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God” (Richteren 16: 28m).

Voorganger is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:


ZINGEN:
PSALM.   25 : 3
PSALM  25 : 4
PSALM.   86 : 8
PSALM  92 : 5
PSALM  119 : 25
PSALM  56 : 4

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Richteren 16 : 22 – 31
N.T.:  Lukas 23 : 39 – 43
Tekst: Richteren 16 : 28m

AANVANGSTEKST: 2 Corinthe 12 : 9a
“Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.”