Dorpskerk liturgie 21 nov 10.00u

D.V. zondagmorgen 21 november staan we stil bij een volgende episode uit Davids leven: de Amalekieten hebben een roofoverval gepleegd op Ziklag en mens en bezit ontvoerd. “Maar David – lezen we dan (1 Samuël 30:6slot) – sterkte zich in de Heere, zijn God.

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   33 : 1
PSALM   33 : 10 en 11
PSALM    5 : 12
PSALM   38 : 17 en 22
PSALM   31 : 18 en 19
PSALM  118 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  1 Samuël 29 : 10 – 30 : 6, 17 – 19
N.T.:  2 Corinthe 12 : 7 – 10
Tekst: 1 Samuël 30 : 6slot

AANVANGSTEKST: Psalm 27 : 14
“Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.”