Dorpskerk liturgie 21 aug 18u

D.V. zondagavond komt een hoofdstuk uit onze Heidelberger aan de orde.
Het betreft deze avond Zondag 50, over “Geef ons heden ons dagelijks brood.”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  145 : 3 en 7
PSALM  145 : 4 en 5
PSALM  104 : 7
GEBED DES HEEREN : 1 en 5
PSALM   33 : 10
PSALM  105 : 22 en 24

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Deuteronomium 8 : 7 – 14
N.T.:  Mattheüs 6 : 24 – 34
Tekst: Heid.Cat. Zondag 50

AANVANGSTEKST: 1 Timotheüs 6 : 8
“Als wij voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.”