Dorpskerk liturgie 20 sep 18.00u

D.V. zondag 20 september is in de avonddienst de schriftlezing uit: Efeze 3.
Voorganger is dominee J. Brouwer uit Veen.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd van wie de achternaam valt binnen de letters: A t/m J.
Graag vooraf aanmelden als u/jullie de dienst wil(len) bezoeken via deze link.
De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

 • welkom en afkondigingen
 • voorzang : Ps. 135 : 8 en 12
 • stil gebed
 • votum en groet
 • zingen : Ps. 89 : 1 en 20
 • geloofsbelijdenis
 • zingen : Ps. 25 : 7
 • gebed
 • Schriftlezing : Efeze 3
 • zingen : Ps. 106 : 3 en 26
 • prediking
  • kerntekst : v. 21
  • thema : Hem zij de heerlijkheid
  • aandachtspunten :
   • in de gemeente;
   • door Christus Jezus;
   • in alle geslachten;
   • tot in alle eeuwigheid;
   • amen.
 • zingen : Ps. 22 : 14 en 16
 • dankzegging en voorbede
 • zingen : Ps. 145 : 1 en 2
 • zegen